“Khát” chuyên viên yên ổn mạng

Trong tình huống các cuộc đánh chiếm mạng càng ngày càng đa dạng và gây rủi ro nghiêm trọng, đòi hỏi về hàng ngũ nhân lực làm việc trong lĩnh vực không nguy hiểm, bình yên số liệu tại các đơn vị càng trở thành cấp thiết hơn bao giờ …

Đọc thêm »

HUTECH mở lãnh vực hệ thống số liệu giám sát

Sinh viên lãnh vực hệ thống số liệu giám sát sẽ được huấn luyện hiểu biết trong các lĩnh vực giám sát kinh tế, quản trị công ty, hệ thống số liệu dựa theo nền HĐH của kỹ thuật số liệu và truyền thông. Ngoài ra, SV sẽ được học …

Đọc thêm »