Đang tải dữ liệu ...

Chủ nhật

Ngày 20-04-2014
Sẽ thanh tra kỷ luật phòng thi tốt nghiệp THPT [19/04/2014]
"Đổi mới sách thì cần thoát khỏi tình trạng duy ý chí" [17/04/2014]
Đổi mới chương trình, SGK cần bám sát điều kiện thực tiễn của đất nước, theo mục tiêu giáo dục toàn diện, phát triển phẩm chất [14/04/2014]
Hàng triệu người đổ về đất Tổ trước ngày Quốc Giỗ [08/04/2014]
Thực hiện kế hoạch tuần 30
» Kế hoạch công tác tuần 28 (Từ 24/3/2014 – 29/03/2014)
» Kế hoạch công tác tuần 27 (Từ 17/3/2014 – 22/03/2014)
» Kế hoạch công tác tuần 26 (Từ 10/3/2014 – 15/03/2014)
 
Thông Báo  
Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2012 - 2013
» Thống kê chất lượng giữa học kỳ II
» Công đoàn tổ chức kỷ niệm 20/10
» ĐẠI HỘI GIÁO DỤC NĂM HỌC 2009-2010